Slava Bodrov

Instagram: @vyacheslavbodrov
Shop: Chapter One Tattoo
Website: www.chapteronetattoo.com